X  Zamknij Nasz czujnik Davis

Czas Cząstki Stężenie IJP Klasyfikacja       
obecna pm2.5 27.8824 ug/m3 83.9 Umiarkowana jakość powietrza  
    
obecna pm10 29.8971 ug/m3 27.7 Dobra jakość powietrza
     

1 godzina pm2.5 30.4025 ug/m3 89.3 Umiarkowana jakość powietrza  
    
1 godzina pm10 34.1042 ug/m3 31.6 Dobra jakość powietrza
     

3 godziny pm2.5 29.6096 ug/m3 87.6 Umiarkowana jakość powietrza  
    
3 godziny pm10 32.9385 ug/m3 30.5 Dobra jakość powietrza
     

24 godziny pm2.5 9.0407 ug/m3 37.7 Dobra jakość powietrza
     
24 godziny pm10 10.4902 ug/m3 9.7 Dobra jakość powietrza
     

     

Klasyfikacja IJP pm10 pm2.5 Wpływ na zdrowie należy opierać tylko na uśrednionych wartościach dobowych.
Dobra jakość powietrza 0-50 < 54 μg/m3 < 12 μg/m3 Zadowalająca jakość powietrza, cząstki powietrza bez lub z małym ryzykiem na zdrowie
Umiarkowana jakość powietrza 50-100 < 154 μg/m3 < 35.4 μg/m3 Akceptowalna jakość powietrza, jednak dla bardzo ograniczonej liczby wrażliwych osób niektóre cząstki mogą stanowić umiarkowane ryzyko dla zdrowia
Niezdrowo dla niektórych grup 100-150 < 254 μg/m3 < 55.4 μg/m3 Osoby wrażliwe mogą odczuwać dolegliwości zdrowotne. Większość populacji nie odczuje zmian.
Niezdrowe powietrze 150-200 < 354 μg/m3 < 150.4 μg/m3 Każdy może zacząć odczuwać dolegliwości zdrowotne, wrażliwe osoby mogą doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych.
Bardzo niezdrowe powietrze 200-300 < 424 μg/m3 < 250.4 μg/m3 Ostrzeżenie dotyczące stanu zagrożenia dla zdrowia. Większość populacji może odczuwać negatywne skutki zanieszczyczonego powietrza
Zagrożenie zdrowia > 300 > 424 μg/m3 > 250.4 μg/m3 Ostrzeżenie zdrowotne: każdy może doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych
 Więcej informacji::  EPA  Indeks jakości powietrza     Czujnik Davis  Dane z czujnika zarejestrowane:: 26-09-2023 12:45  Temperatura: 24.6°C Wilgotność: 72.5% Punkt rosy: 19.3°C