X  Stänga Vår Davis sensor

period partikel koncentration AQI klassificering       
nuvarande pm2.5 5.3043 ug/m3 0.5 Bra luftkvalitet
     
nuvarande pm10 6.913 ug/m3 0.3 Bra luftkvalitet
     

1 timme pm2.5 4.6412 ug/m3 0.5 Bra luftkvalitet
     
1 timme pm10 6.9483 ug/m3 0.3 Bra luftkvalitet
     

3 timmar pm2.5 5.9087 ug/m3 0.6 Bra luftkvalitet
     
3 timmar pm10 7.9543 ug/m3 0.4 Bra luftkvalitet
     

24 timmar pm2.5 4.9022 ug/m3 0.5 Bra luftkvalitet
     
24 timmar pm10 6.3003 ug/m3 0.3 Bra luftkvalitet
     

     

klassificering AQI pm10 pm2.5 Hälsoeffekterna bör endast baseras på 24-timmars genomsnittsvärden.
Bra luftkvalitet 0-1 < 20 μg/m3 < 10 μg/m3 Luftkvaliteten anses vara tillfredsställande och luftföroreningar utgör liten eller ingen risk
FairAQ 1-2 < 40 μg/m3 < 20 μg/m3 Luftkvaliteten är acceptabel; för vissa föroreningar kan det emellertid finnas ett måttligt hälsoproblem för ett mycket litet antal människor som är ovanligt känsliga för luftföroreningar.
Måttlig luftkvalitet 2-3 < 50 μg/m3 < 25 μg/m3 Medlemmar i känsliga grupper kan uppleva hälsoeffekter. Allmänheten kommer sannolikt inte att påverkas.
PoorAQ 3-4 < 100 μg/m3 < 50 μg/m3 Alla kan börja uppleva hälsoeffekter; medlemmar i känsliga grupper kan uppleva allvarligare hälsoeffekter.
VeryPoorAQ 4-5 < 150 μg/m3 < 75 μg/m3 Hälsovarning: alla kan uppleva allvarligare hälsoeffekter
ExtremelyPoorAQ > 5 > 150 μg/m3 > 75 μg/m3 Hälsovarningar om nödsituationer. Det är mer sannolikt att hela befolkningen påverkas
 Mer information:  EEA  Luftkvalitetsindex     Davis-sensor  Sensordata fångad kl: 23-07-2024 10:30  Temperatur: 86°F Fuktighet: 60.8% Daggpunkt: 70.9°F