X  Blizu Our Davis sensor

razdoblje čestica koncentracija AQI klasifikacija       
trenutno pm2.5 3.2319 ug/m3 0.3 Dobar kvalitet vazduha
     
trenutno pm10 4.5217 ug/m3 0.2 Dobar kvalitet vazduha
     

1 sat pm2.5 5.1772 ug/m3 0.5 Dobar kvalitet vazduha
     
1 sat pm10 6.6677 ug/m3 0.3 Dobar kvalitet vazduha
     

3 sati pm2.5 5.0549 ug/m3 0.5 Dobar kvalitet vazduha
     
3 sati pm10 6.5222 ug/m3 0.3 Dobar kvalitet vazduha
     

24 sati pm2.5 3.5827 ug/m3 0.4 Dobar kvalitet vazduha
     
24 sati pm10 4.24 ug/m3 0.2 Dobar kvalitet vazduha
     

     

klasifikacija AQI pm10 pm2.5 Efekti na zdravlje treba da se zasnivaju samo na prosečnim vrednostima od 24 sata.
Dobar kvalitet vazduha 0-1 < 20 μg/m3 < 10 μg/m3 Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, a zagađenje vazduha predstavlja mali ili nikakav rizik
FairAQ 1-2 < 40 μg/m3 < 20 μg/m3 Kvalitet vazduha je prihvatljiv; međutim, za neke zagađivače može postojati umerena zdravstvena briga za vrlo mali broj ljudi koji su neobično osetljivi na zagađenje vazduha.
Umeren kvalitet vazduha 2-3 < 50 μg/m3 < 25 μg/m3 Pripadnici osetljivih grupa mogu iskusiti zdravstvene efekte. Široka javnost verovatno neće biti pogođena.
PoorAQ 3-4 < 100 μg/m3 < 50 μg/m3 Svako može početi da iskušava zdravstvene posledice; članovi osetljivih grupa mogu iskusiti ozbiljnije zdravstvene posledice.
VeryPoorAQ 4-5 < 150 μg/m3 < 75 μg/m3 Upozorenje o zdravlju: svi mogu imati ozbiljnije zdravstvene posledice
ExtremelyPoorAQ > 5 > 150 μg/m3 > 75 μg/m3 Zdravstvena upozorenja za vanredne uslove. Verovatnije je da će to biti pogođeno celokupnom populacijom
 Više informacija:  EEA  Indeks kvaliteta vazduha     Davis senzor  Podaci senzora snimljeni u: 22-04-2024 22:00  Temperatura: 16.2°C Vlaga: 73.1% Tačka Rose: 11.4°C