X  Stänga Vår Davis sensor

period partikel koncentration AQI klassificering       
nuvarande pm2.5 7.7971 ug/m3 32.5 Bra luftkvalitet
     
nuvarande pm10 8.7246 ug/m3 8.1 Bra luftkvalitet
     

1 timme pm2.5 7.5146 ug/m3 31.3 Bra luftkvalitet
     
1 timme pm10 8.2634 ug/m3 7.7 Bra luftkvalitet
     

3 timmar pm2.5 6.5165 ug/m3 27.2 Bra luftkvalitet
     
3 timmar pm10 7.2635 ug/m3 6.7 Bra luftkvalitet
     

24 timmar pm2.5 11.9232 ug/m3 49.7 Bra luftkvalitet
     
24 timmar pm10 14.0425 ug/m3 13.0 Bra luftkvalitet
     

     

klassificering AQI pm10 pm2.5 Hälsoeffekterna bör endast baseras på 24-timmars genomsnittsvärden.
Bra luftkvalitet 0-50 < 54 μg/m3 < 12 μg/m3 Luftkvaliteten anses vara tillfredsställande och luftföroreningar utgör liten eller ingen risk
Måttlig luftkvalitet 50-100 < 154 μg/m3 < 35.4 μg/m3 Luftkvaliteten är acceptabel; för vissa föroreningar kan det emellertid finnas ett måttligt hälsoproblem för ett mycket litet antal människor som är ovanligt känsliga för luftföroreningar.
Ohälsosamt för vissa 100-150 < 254 μg/m3 < 55.4 μg/m3 Medlemmar i känsliga grupper kan uppleva hälsoeffekter. Allmänheten kommer sannolikt inte att påverkas.
Ohälsosamt 150-200 < 354 μg/m3 < 150.4 μg/m3 Alla kan börja uppleva hälsoeffekter; medlemmar i känsliga grupper kan uppleva allvarligare hälsoeffekter.
Mycket ohälsosamt 200-300 < 424 μg/m3 < 250.4 μg/m3 Hälsovarningar om nödsituationer. Det är mer sannolikt att hela befolkningen påverkas
Farlig luftkvalitet > 300 > 424 μg/m3 > 250.4 μg/m3 Hälsovarning: alla kan uppleva allvarligare hälsoeffekter
 Mer information:  EPA  Luftkvalitetsindex     Davis-sensor  Sensordata fångad kl: 29-05-2023 05:30  Temperatur: 69.5°F Fuktighet: 53.3% Daggpunkt: 51.8°F