X  Blizu Our Davis sensor

razdoblje čestica koncentracija AQI klasifikacija       
trenutno pm2.5 17.9855 ug/m3 62.8 Umeren kvalitet vazduha  
    
trenutno pm10 20.0435 ug/m3 18.6 Dobar kvalitet vazduha
     

1 sat pm2.5 11.9328 ug/m3 49.7 Dobar kvalitet vazduha
     
1 sat pm10 12.8503 ug/m3 11.9 Dobar kvalitet vazduha
     

3 sati pm2.5 11.2998 ug/m3 47.1 Dobar kvalitet vazduha
     
3 sati pm10 12.402 ug/m3 11.5 Dobar kvalitet vazduha
     

24 sati pm2.5 10.6993 ug/m3 44.6 Dobar kvalitet vazduha
     
24 sati pm10 12.2293 ug/m3 11.3 Dobar kvalitet vazduha
     

     

klasifikacija AQI pm10 pm2.5 Efekti na zdravlje treba da se zasnivaju samo na prosečnim vrednostima od 24 sata.
Dobar kvalitet vazduha 0-50 < 54 μg/m3 < 12 μg/m3 Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, a zagađenje vazduha predstavlja mali ili nikakav rizik
Umeren kvalitet vazduha 50-100 < 154 μg/m3 < 35.4 μg/m3 Kvalitet vazduha je prihvatljiv; međutim, za neke zagađivače može postojati umerena zdravstvena briga za vrlo mali broj ljudi koji su neobično osetljivi na zagađenje vazduha.
Nezdrav za neki kvalitet vazduha 100-150 < 254 μg/m3 < 55.4 μg/m3 Pripadnici osetljivih grupa mogu iskusiti zdravstvene efekte. Široka javnost verovatno neće biti pogođena.
Nezdrav kvalitet vazduha 150-200 < 354 μg/m3 < 150.4 μg/m3 Svako može početi da iskušava zdravstvene posledice; članovi osetljivih grupa mogu iskusiti ozbiljnije zdravstvene posledice.
Veoma nezdravi kvalitet vazduha 200-300 < 424 μg/m3 < 250.4 μg/m3 Zdravstvena upozorenja za vanredne uslove. Verovatnije je da će to biti pogođeno celokupnom populacijom
Opasni kvalitet vazduha > 300 > 424 μg/m3 > 250.4 μg/m3 Upozorenje o zdravlju: svi mogu imati ozbiljnije zdravstvene posledice
 Više informacija:  EPA  Indeks kvaliteta vazduha     Davis senzor  Podaci senzora snimljeni u: 29-05-2023 21:30  Temperatura: 22.4°C Vlaga: 61.4% Tačka Rose: 14.6°C